1° in ordine di arrivo - Luca Valz
1° in ordine di arrivo - Luca Valz
2° in ordine di arrivo - Stefano Belli
2° in ordine di arrivo - Stefano Belli
3° in ordine di arrivo - Boris Dall'Acqua
3° in ordine di arrivo - Boris Dall'Acqua
1a donna in ordine di arrivo - Valeria Bruna
1a donna in ordine di arrivo - Valeria Bruna